If China had immediately, at the very beginning of the spread of the virus, isolated the people of the area to their homes, the virus would have died.

If China had immediately, at the very beginning of the spread of the virus, isolated the people of the area to their homes, the virus would have died.
https://www.linkedin.com/pulse/china-had-immediately-very-beginning-spread-virus-isolated-jokela

Skenaariot. Author is Raimo Linturi:

Skenaario Kolme skenaariota.

Linturin arvion mukaan korona-aalto etenee maissa seuraavasti.

1) Viruksen annetaan levitä vapaasti. Leviäminen ja laantuminen nopeaa, mutta kuolleisuus suurta.

Ensimmäinen strategia on, että viruksen leviämistä ei juurikaan pyritä estämään. Tällöin syntyy nopeasti laaja epidemia, joka myös katoaa nopeasti.

Linturi arvioi, että likimain kaikki vakavasti sairastuneet kuolevat, koska teho-osastopaikkoja ei riitä. Yhteiskunta lamaantuu muutenkin, koska suuri osa ihmisistä sairastuu.

Tällä strategialla koronalle voi kuitenkin syntyä laumasuoja. Yksilö sairastuessa virukseen hänen odotetaan saavan sille immuniteetin. Kun riittävän suuri osa väestöstä on immuuneja, viruksella ei ole enää runsaasti kohteita joihin tarttua, ja myös immuniteettia vailla olevien sairastumisen riski pienenee.

Linturi arvioi, että koronan laumasuoja vaatisi, että 80 prosenttia väestöstä sairastuu. Tarkkaa prosenttimäärää on vaikea arvioida ennalta. Esimerkiksi tuhkarokon osalta on laskettu, että 95 prosentilla väestöstä on oltava rokotteella saavutettu immuniteetti.

Suomessa ja monessa muussa maassa ensimmäinen strategia on jo hylätty, koska rajoitustoiminta on aloitettu.

2) Viruksen leviämistä jarrutetaan, jolloin se leviää hitaasti. Pyrkimys on, että teho-osastopaikat riittävät. Viruksen leviämistä ei pyritä estämään vaan hidastamaan niin, että sairaat pystytään hoitamaan ja kuolleisuus pysyy maltillisena. Laumasuoja voidaan saavuttaa, mutta se on todella hidasta. Linturi arvioi, että jos Suomessa taudin annetaan levitä hitaastikin 80 prosentille väestöstä, kymmeniä tuhansia ihmisiä kuolee. Maailmanlaajuisesti kuolemia voisi kakkosstrategialla tulla 10–20 miljoonaa.

3) Viruksen leviäminen pysäytetään. Ihmisten kohtaamiset estetään, tartuntoja tulee vähän ja virus kuolee alueellisesti. Otetaan kovat liikkumisrajoitukset käyttöön, jolloin virus ei pääse tartuttamaan ihmisestä toiseen. Virus kuolee alueellisesti sukupuuttoon muutamassa viikossa, kun tartunnan saanut ihminen paranee tai kuolee. Laumasuojaa ei synny. Kolmaskaan strategia ei ole täydellinen, mutta Linturin mielestä sen käyttöönottoon on mentävä. Syy on yksinkertaisesti se, että ensimmäisessä ja toisessa vaihtoehdossa kuolleisuudesta tulee liian suurta. Kolmatta strategiaa toteuttaessa skenaario olisi voinut olla, että kuolleita ei tule yhtään. Esimerkkinä, jos Kiina olisi heti, aivan viruksen leviämisen alussa, eristänyt alueen ihmiset koteihinsa, virus olisi kuollut nopeasti. Nollakuolleisuuden mahdollisuus on kuitenkin menetetty. Esimerkiksi Kiina ja Etelä-Korea ovat soveltaneet kolmatta strategiaa estämällä ihmisten tapaamiset. Leviäminen on jo tyrehtynyt.

https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/39e6e337-28b9-47a8-9cbc-b6ba2eb46ac6