budo thoughts

Phái Shin Muso Hayashizaki-ryu có dạy đánh Iaijutsu bằng nodachi, một loại đại đao thường được sử dụng bởi kị bịnh. Nhìn sự điêu luyện của họ, thực lòng tôi rất ngưỡng mộ bởi thật khó hình dung làm sao họ có thể rút cây kiếm đó dễ dàng vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu xét bối cảnh đang ngồi trong nhà thì dùng nodachi hơi bị thừa thãi. Kiếm Thánh Miyamoto Musashi có nói “việc sử dụng vũ khí phải đúng lúc và đúng chỗ”, ông phân tích rằng đoản kiếm mới phù hợp để dùng trong vị trí chật hẹp còn đại đao chủ yếu để dùng trên chiến trường. Chuyên luyện một vũ khí là điều tốt, nhưng để nó bó hẹp tư duy của mình lại là điều không nên.

View original post

Advertisements