Norajournal

Newfeeds của tôi thường được ngập tràn bởi rất nhiều hình ảnh của nhiếp ảnh gia (NAG) chuyên và không chuyên. Những tấm hình chụp đủ các thể loại, các xì tai, nhưng các ảnh ấy đều có điểm chung là chữ ký của người chụp. Chả hiều ai là người sáng tạo ra cái vụ ký nháy này, và ký thế thì có tác dụng gì không. Nhưng nói vui, cứ là NAG thì phải có ảnh up lên và ảnh phải có chữ ký 😀 Thực tế, không phải NAG nào cũng cùng quan điểm với chuyện ký ảnh. Có những người cực lực phản đối, và cũng có những người vẫn cứ làm.

Nếu nói về mục đích, có ba lý do chính để ký: marketing, ngăn chặn trộm cắp và thể hiện cái tôi.

Việc ngăn chặn trộm cắp bằng một chữ ký không thực sự…

View original post 765 more words

Advertisements